حمله شیمیایی "دوما" صحنه‌سازی بود

وزیر امور خارجه روسیه معتقد است حمله شیمیایی به دوما در سوریه صحنه سازی با کمک یک کشور دشمن روسیه بوده است.