لحظه انفجار رودخانه یخی در چین

چین، رودخانه یخ بسته هیلونگ جیانگ در شمال شرق این کشور را منفجر کرد.