فروش بیش از ۱۵۴ هزار نسخه کتاب در سومین عیدانه کتاب

با سپری شدن ۵روز از اجرای طرح عیدانه کتاب در استان‌های سراسر کشور و پیوستن کتابفروشی‌های تهران به این طرح بیش از ۱۵۴ هزار نسخه کتاب به فروش رسید.