برگزاری جلسه برنامه ریزی برای مسابقات کشتی چوخه در گود ۴۰۰ ساله امام مرشد فاروج

ستاد برگزاری مسابقات کشتی با چوخه گود باستانی امام مرشد فاروج با حضور مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی، تشکیل جلسه داد.