بقایی ساعت ۲۰ وارد زندان اوین شده است

رکنا: محبی گفت: پس از اعلام دادستانی تهران مبنی بر اجرای حکم حمید بقایی وی ساعت ۲۰ وارد زندان شده است.