جلسه تعیین حقوق کارگران در سال ۹۷ برگزار شد

رکنا: نشست مشترک وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در ساختمان وزارت کار به منظور تعیین حقوق کارگزان در سال ۹۷ آغاز شد.