ساعاتی قبل انفجار مواد محترقه در پیکان شهر

رکنا: ساعاتی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه در پیکان شهر، پنجاه درصد از ساختمان سه طبقه ای تخریب و مرد ۳۰ ساله ای از ناحیه دست و سر مصدوم شد.