آخرین آمارها از حوادث چهارشنبه پایان سال / ۳ نفر جان باختند(عکس۱۶+)

بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال تاکنون ۳ نفر جان باختند ، آماری که امیدواریم تا پایان امشب زیاد نشود اما متاسفانه تجربه نشان می دهد که برخی هم وطنان با وجود تمام هشدارها باز هم بی احتیاطی می کنند.