خطرات درد قفسه سینه

درد ناحیه معده در همه موارد به بیماری‌های گوارشی مربوط نمی‌شود، اگر درد معده هنگام پله بالا رفتن، فعالیت بدنی و عصبانیت تشدید شود، می‌تواند علل غیرگوارشی (قلبی) داشته باشد و افراد باید درد قفسه سینه را که با خوردن غذای سنگین به ویژه کله پاچه تشدید می‌شود، جدی بگیرند.