ناگفته های اولین کسی که به محل سقوط هواپیمای دختران ترکیه ای رسید + فیلم

رکنا:یک مرد بومی نخستین کسی بود که به محل سقوط هواپیمای دختران ترکیه ای رسید.