کتابی برای انیمیشن سازها و فیلم‌نامه‌نویسان

کتاب مبانی کارگاهی فیلمنامه‌نویسی انیمیشن منتشر شد.