عذرخواهی سرمربی ناپولی پس از فحاشی در کنفرانس مطبوعاتی

سرمربی ناپولی در نشست خبری پس از بازی مقابل اینترمیلان مجبور شد از یک خبرنگار عذرخواهی کند.