۲۳ هوگوپوش به اردوی تیم‌ ملی زنان راه پیدا کردند

مسابقات انتخابی تیم‌ ملی تکواندو زنان کشورمان در فدراسیون تکواندو برگزار و ۲۳ هوگوپوش به اردو راه پیدا کردند.