طرح استیضاح وزیر کار به معنای زدن تیشه به ریشه کارگران است

دبیر اجرایی خانه کارگر خرم‌آباد گفت: مجلس با طرح استیضاح وزیر کار، تنها کسی که در دولت از جامعه کارگری حمایت می‌کرد را مورد هجمه قرار داد و سعی کرد حمایت او را از جامعه کارگری کوتاه کند.