استخدام نیروی آشنا به نرم افزار مکانیک و نقشه کشی صنعتی

به نیروی آشنا به نرم افزار مکانیک و نقشه کشی صنعتی ترجیحا ساکن شاهین شهر اصفهان جهت همکاری نیازمندیم. نوشته استخدام نیروی آشنا به نرم افزار مکانیک و نقشه کشی صنعتی اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir