استخدام صندوقدار خانم جهت کار در رستوران

یک رستوران واقع در تهران به صندوقدار خانم نیازمند است. نوشته استخدام صندوقدار خانم جهت کار در رستوران اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir