استخدام کارپرداز و مسئول خرید جهت یک شرکت تراشکاری در اصفهان

یک شرکت تراشکاری در اصفهان به کارپرداز و مسئول خرید نیازمند است. نوشته استخدام کارپرداز و مسئول خرید جهت یک شرکت تراشکاری در اصفهان اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir