استخدام نان داغ و کباب داغ ویشکا

نان داغ و کباب داغ ویشکا واقع در هرمزگان به همکاری رده های شغلی زیر نیازمند است. ردیف عنوان شغلی ۱ سالن دار خانم ۲ آشپز ۳ منقل دار ۴ ظرفشور   نوشته استخدام نان داغ و کباب داغ ویشکا اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir