استخدام کارگر ساده و پارکبان در محدوده مهرشهر کرج

به کارگر ساده جهت کار در آشپزخانه و یک نفر پارکبان در محدوده مهرشهر کرج نیازمندیم. نوشته استخدام کارگر ساده و پارکبان در محدوده مهرشهر کرج اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir