استخدام ۴ رده شغلی در هتل بارانا

هتل بارانا در نوغان ۸ مشهد به نیروهای ذیل نیازمند است: ردیف عنوان شغلی ۱ نیروی پذیرش عصر و شب ۲ نگهبان شب ۳ آشپز ۴ رزرواسیون خانم   نوشته استخدام ۴ رده شغلی در هتل بارانا اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir