استخدام کارشناس بازرگانی خارجی خانم مسلط به زبان انگلیسی

به کارشناس بازرگانی خارجی خانم مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به امور صادرات و بازرگانی در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل اعلام شده ارسال نمایند. نوشته استخدام کارشناس بازرگانی خارجی خانم مسلط به زبان انگلیسی اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir