استخدام نیروی خانم جهت یک قنادی واقع در قم

یک قنادی واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به یکنفر نیروی خانم نیازمند است. (با حقوق و مزایای عالی) نوشته استخدام نیروی خانم جهت یک قنادی واقع در قم اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir