استخدام تعدادی کارگر در مرغ فروشی

یک مرغ فروشی واقع در هرمزگان به تعدادی کارگر (ترجیحا تکه کردن مرغ) نیازمند است. نوشته استخدام تعدادی کارگر در مرغ فروشی اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir