واگذاری مدیریت واحد مرزهای دریایی کشور به گمرک

گمرک ایران اعلام کرد : مدیریت واحد مرزهای آبی و دریایی کشور به گمرک سپرده شد .