نهایی شدن لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۹۷ در کمیسیون متبوعش خبر داد.