دلار، یورو، پوند مبادله ای افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ ارز های مباله ای را منتشر کرد، که برای اساس دلار با افزایش قیمت روبرو شد.