دیدار ظریف با همتای پاکستانی خود

محور دیدار محمد جواد ظریف و محمد آصف حول مسایل سیاسی و اقتصادی است.