شب شعر طنز در بخش رودخانه رودان برگزار شد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان از برگزاری شب شعر طنز در بخش رودخانه خبر داد.