واکنش رئیس سازمان بهزیستی به خطرات چهارشنبه سوری

رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: با ترقه بازی های امروزی و آسیب های جدی که به بهانه جشن چهارشنبه سوری به مردم وارد می کنند و خطرات بسیار زیادی را که متوجه انسان ها و محیط زیست می کند، به شدت مخالف هستم.