تصمیم ترامپ برای نهایی کردن طرح صلح خاورمیانه

نیویورک تایمز گزارش داد دولت ترامپ در حال نهایی کردن طرح صلح پیشنهادی خود برای مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی است.