اعزام بالگرد به محل سقوط هواپیمای ترکیه

بالگردی برای دومین بار به محل سقوط هواپیمای ترکیه‌ای اعزام شد.