اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره سقوط هواپیمای ترکیه

به دنبال سقوط یک فروند هواپیمای ترکیه در فضای هوایی ایران در روز گذشته سازمان هواپیمایی کشوری اطلاعیه‌ای صادر کرد.