نقشه شوم برای سرقت میلیاردی

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی مرودشت پرونده قتل یک نگهبان در محل کارش را تشریح کرد.