نمایشگاه عکس برگزیدگان جایزه فرشته در شهرهای ایران

نمایشگاهی از مجموعه آثار برگزیدگان بخش عکس چهارمین دوره جایزه فرشته تابستان سال آتی در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.