حمله گرگ های گرسنه به یک دامداری در داورزن

گرگ های گرسنه به این دامداری در روستای مهر سهرستان داورزن حمله ور شده و ۱۷راس گوسفند تلف و ۱۷راس گوسفند را نیز زخمی و خونین رها کردند.