به همت موسسه اعتباری نور، جشن ازدواج سیصد زوج هرمزگانی برگزار شد

به همت موسسه اعتباری نور سرپرستی استان هرمزگان، سیصد زوج هرمزگانی مراسم ازدواج خود را برگزار کردند و به خانه بخت روانه شدند.