این قرص برای بانوان مرگ آور است

یک متخصص مغزی واعصاب بااشاره به عوامل مختلف سکته‌های مغزی گفت:شیوع سکته‌های قلبی ومغزی درخانم‌های جوان اغلب به علت مصرف نابهنجارقرص‌های ضدبارداری است.