این ۳جوان دزدهای خیابانی در نیشابور بودند

حوادث رکنا: سرهنگ حسین بیات مختاری رییس پلیس شهرستان نیشابور گفت: سه پسر جوان عامل سرقت در محدوده خیابان فردوسی و منوچهری شمالی بودند که با اجرای طرح نامحسوس پلیس دستگیر شدند.