ارز آوری با صادرات نامریی

یکی از صنایع مطرح و رو به رشد در اقتصاد کشورها، صنعت توریسم است. اهمیت این صنعت در اینجا مشخص می‌شود که کشورهایی که جاذبه‌های طبیعی یا فرهنگی و تاریخی خوبی دارند، به شدت در حال تبلیغ آن در میان کشورهای جهان هستند و آن دسته از کشورهایی نیز که جاذبه خاصی ندارند، مشغول ساختن جاذبه‌های متنوع برای جذب توریست از اقصی نقاط جهان هستند.