مبارزه قاطع بانک مرکزی با فساد و اخلالگران اقتصادی/ جذب سرمایه‌گذاری پایدار با استقرار حاکمیت شرکتی مناسب

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی علیرغم هزینه های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه ای در بر خورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت.