استخدام نیروی ماهر جهت تعمیرگاه مکانیکی در محدوده گرگاب اصفهان

به نیروی کار ماهر جهت تعمیرگاه مکانیکی در محدوده گرگاب اصفهان نیازمندیم. نوشته استخدام نیروی ماهر جهت تعمیرگاه مکانیکی در محدوده گرگاب اصفهان اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir