استخدام همکار آقا در مهمانپذیر عمارت

مهمانپذیر عمارت واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به یکنفر همکار آقا نیازمند است. نوشته استخدام همکار آقا در مهمانپذیر عمارت اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir