استخدام نیروی خدماتی خانم در سالن زیبایی ملکه تلما

سالن زیبایی ملکه تلما واقع در فلکه اول گوهردشت کرج جهت تکمیل کادر خود به نیروی خدماتی خانم نیازمند است. نوشته استخدام نیروی خدماتی خانم در سالن زیبایی ملکه تلما اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir