متروی تهران به مازندران وصل می‌شود

استاندار مازندران با اشاره به آمادگی برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه توسعه گردشگری گفت: متروی تهران به مازندران وصل می‌شود.