مرگ مشکوک مرد سالخورده به خاطر جای پارک خودرو در شهرک ولیعصر + عکس

حوادث رکنا: درگیری دو پسر جوان با صاحبخانه مادر بزرگشان به خاطر جای پارک با مرگ صاحبخانه پایان یافت.