حادثه تیراندازی در کنگاور به قصد کشتن یک زن

حوادث رکنا: متهم تیراندازی به همسر در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد و از وی یک قبضه سلاح جنگی کشف شد.