حادثه در محوطه ساختمان پارلمان انگلیس

رکنا: رسانه‌های انگلیسی از وقوع یک حادثه در محوطه ساختمان پارلمان این کشور خبر دادند.