۵ میلیون واحد فرسوده در کشور

ساعت ۲۴-رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه در چهل سال گذشته در بسیاری شاخص‌ها از جمله کیفیت ساخت و ساز دچار افت شده‌ایم، گفت: در حال حاضر ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد.