استخدام تکنسین تاسیسات(برق،مکانیک) از تهران جهت کار در کرج

استخدام آژیراک بتن شرکت آژیراک بتن جهت تکمیل کادر خود از استان تهران، جهت کار در کرج از افراد واجد ... نوشته استخدام تکنسین تاسیسات(برق،مکانیک) از تهران جهت کار در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.