استخدام مترجم زبان روسی خانم در شرکت خمش در تهران

استخدام شرکت خمش شرکت خمش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری ... نوشته استخدام مترجم زبان روسی خانم در شرکت خمش در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.